Giáp níu cho cáp bọc| Giáp níu dây trần giá tốt

2
1633

Điện Hải Lâm báo giá giáp níu cho cáp bọc| Giáp níu dây trần giá tốt:
Giáp níu cho cáp bọc| Giáp níu dây trần giá tốtGiáp níu cho cáp bọc| Giáp níu dây trần giá tốt 1Hiện nay đường dây tải điện đã sử dụng giáp níu cho đường dây trên không, bao gồm: cáp bọc và cáp trần, đã sự dụng rộng rãi tại các tỉnh vùng cao và lân cận  và hiện được được phát triển ra cả nước.

Có nhiều đặc điểm : Thi công dễ dàng, bảo đãm tính cách điện , tái sữ dụng nhiều lần, càng để lâu càng bám níu nhiều hơn, và an toàn lao động.

Thông số sản phẩm:

GIÁP NÍU DÂY BỌC mã hàng
Dây bọc 50 (IDE 2124/2023)
Dây định hình căng dây (giáp néo)
IDE 2124
Range:20.10-23.50mm
Dây bọc 70 (IDE 2124/2225)
Dây định hình căng dây (giáp néo)
IDE 2124
Range:22.27-25.55mm
Dây bọc 95 (IDE 2427)
Dây định hình căng dây (giáp néo)
IDE2427
 Range:24.06-27.50mm
Dây bọc 120 (IDE 2730/ 2628)
Dây định hình căng dây (giáp néo)
IDE2730 
Range: 26.15-28.85mm
Dây bọc 150 (IDE 3033/ 2730)
Dây định hình căng dây (giáp néo)
IDE3033
Range: 27.61-30.70mm
Dây bọc 185 (IDE 3033/ 2933)
Dây định hình căng dây (giáp néo)
IDE3033
Range: 29.81-33.70mm
Dây bọc 240 (IDE3437)
Dây định hình căng dây (giáp néo)
 Range:34.87-37.53mm
IDE3437
Dây bọc 300 (IDE 3439)
Dây định hình căng dây (giáp néo)
 Range:34.87-39.37mm
IDE3439
GIÁP NÍU DÂY TRẦN  
Dây trần 50 
Dây định hình căng dây (giáp néo)
DE0910
Range:9.26-10.39mm
Dây trần 70 
Dây định hình căng dây (giáp néo)
DE1011
Range:10.40-11.68mm
Dây trần 95
Dây định hình căng dây (giáp néo)
DE1314
Range:13.12-14.67mm
Dây trần 120 
Dây định hình căng dây (giáp néo)
DE1416
Range:14.68-16.60mm
Dây trần 150
Dây định hình căng dây (giáp néo)
DE1618
Range:16.61-18.77mm
Dây trần 185 
Dây định hình căng dây (giáp néo)
DE1821
Range:18.78-21.26mm
Dây trần 240 
Dây định hình căng dây (giáp néo)
DE2124
Range:21.27-24.05mm

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất:

CHIA SẺ:

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here