Cung cấp vật tư trạm biến áp đường dây 500kV Vũng Áng Hà Tĩnh

1
4296

Cung cấp vật tư trạm biến áp đường dây 500kV Vũng Áng Hà Tĩnh:

Cung cấp vật tư trạm biến áp đường dây 500kV Vũng Áng Hà Tĩnh
Cung cấp vật tư trạm biến áp đường dây 500kV Vũng Áng Hà Tĩnh

Đường dây 500kV Vũng Áng – nhánh rẽ Hà Tĩnh, Đà Nẵng được thiết kế với quy mô mạch kép từ sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Vũng Áng đến đường dây 500kV Đà Nẵng – Hà Tĩnh mạch 1 hiện có, dài 17,02km, bao gồm 42 vị trí cột, đi qua địa bàn các xã Kỳ Lợi, Kỳ Trinh, Kỳ Hưng và Kỳ Hoa thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Cung cấp vật tư trạm biến áp đường dây 500kV Vũng Áng Hà Tĩnh 1
Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 2 là đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu thi công gồm: Liên danh Công ty CP lắp máy & XD điện và Công ty CP Thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long; liên danh Công ty CP lắp máy & Công ty TNHH Điện địa phương; Công ty Truyền tải điện 1 quản lý vận hành. Dự án có tổng mức đầu tư là 493,130 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Tây Hà Nội (394,5 tỷ đồng) và sử dụng vốn tự có do EVNNPT thu xếp.

Điện Hải Lâm cung cấp thiết bị đường dây và trạm biếp áp cho 1 vài tuyến trong công trình Vũng Áng – Hà Tĩnh:

Chủng loại vật tư và quy cách Mã hiệu quy cách Đơn vị tính Số luợng DT
Cầu dao 3 pha 35kv (CD-400A) CD-400A Bộ 1
Móng néo MN15-5 (58 bộ) Chi tiết mạ kẽm MN15-5 kg 824.76
Tiếp địa RC-4 (18 cái) – Thép làm tiếp địa RC-4 kg 1533.96
Tiếp địa RC-8 (3 cái) -Thép làm tiếp địa RC-8 kg 503.19
Tiếp địa RC-3T (1 cái) -Thép làm tiếp địa RC-3T kg 94.46
Xà néo 35kv (6 bộ) Thép làm xà XN35-1L kg 810.3
Xà néo góc (3 bộ) Thép làm xà XN35-2L kg 425.58
Xà néo góc đúp (2 bộ) Thép làm xà XNĐ35-2L kg 351.22
Xà néo 35II-B (9 bộ) Thép làm xà XNII-35B kg 1150.2
Xà néo 35II-C (1 bộ) Thép làm xà XNII-35C kg 145.1
Xà néo 3 thân 35kV (3 bộ) Thép làm xà XN35-3T kg 46.8
Gía đỡ cầu dao đầu trạm – 1 bộ – sắt thép GĐCD kg 143.4
Cổ dề néo góc (9 bộ) Thép làm cổ dề  CD-115 kg 96.3
Gông cột (G-C) 2 bộ – thép làm gông cột G-C kg 121
Ghế thao tác cầu dao GCĐ (1 bộ)- sắt thép GCĐ kg 172.3
Thang trèo 1 bộ – sắt thép TT kg 36.8
Dây néo TK50-12. Trong đó TK50-12 Bộ 16
 – Thép làm dây néo     kg 93.6
 – Chi tiết mạ kẽm     kg 226.4
Dây néo TK50-14. Trong đó TK50-14 Bộ 26
 – Thép làm dây néo     kg 173.68
 – Chi tiết mạ kẽm     kg 367.9
Dây néo TK50-16. Trong đó TK50-16 Bộ 10
 – Thép làm dây néo     kg 75.17
 – Chi tiết mạ kẽm     kg 141.5
Dây néo TK50-18. Trong đó TK50-18 Bộ 4
 – Thép làm dây néo     kg 33.41
 – Chi tiết mạ kẽm     kg 56.6
Dây dẫn AC-50/8 AC-50/8 M 9069
Sứ đỡ 35KV PI-35 Qủa 12
Chuỗi sử néo 35KV Polyme-35 Chuỗi 127
Biển báo cầu dao đầu trạm BBCD Cái  1
Biển báo an toàn BBAT Cái  36
Dây nhôm buộc cổ sứ – AC50 CS kg 1.2
Ống nối dây dẫn ON Cái  6
Kẹp cáp CC-50 Cái  12
Đầu cốt nhôm ĐC-50 ĐC-50 Cái  24
Biển báo cầu dao thao tác BBCD Cái  1

Chi tiết xin liên hệ để được tư vấn và báo giá đầy đủ nhất:

CHIA SẺ:

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here